ฝากเงินประจำที่ไหนดี

การฝากเงินฝากประจำนั้น เป็นวิธีการออมเงินขั้นแรกสำหรับผู้ที่ต้องการจะมีเงินออม และผู้ที่อยากมีเงินก้อน แต่ปัญหาโดยส่วนใหญ่ของผู้ที่มีเงินฝากประจำนั้นคือเรื่องของวินัย ปัญหาที่พบส่วนใหญ่นั่นคือฝากเงินไม่ครบระยะที่ทางธนาคารกำหนด แต่มีเหตุให้เอาเงินนั้นมาใช้ก่อน ทำให้ดอกเบี้ยที่ควรจะได้ก็ต้องถูกตัดออกไป ซึ่งค่อนข้างจะเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยกับผู้ที่มีเงินฝากประจำ สำหรับผู้ที่มีวินัยในการออมวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องฝากเงินประจำที่ไหนดี ซึ่งเป็นคำถามที่เรามักจะเจอบ่อยๆสำหรับผู้ที่เริ่มต้นในการออม มาดูกันดีกว่าค่ะ

สำหรับการฝากเงินประจำที่ไหนดีนั้น แต่ละที่แต่ละธนาคารมักจะออกโปรโมชั่นต่างๆมามายให้เราได้เลือก เช่น เงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน เงินฝากประจำปลอดภาษีดอกเบี้ย 2.9% ก็ว่ากันไป แต่ในการออกโปรโมชั่นอย่างนี้นั้นหมายความว่าผู้ที่ถือบัญชีเงินฝากประจำนั้นจะต้องถือเงินให้ครบตามจำนวนปีที่ทางธนาคารได้กำหนด หากมีการถอนเงินมาใช้ก่อนดอกเบี้ยที่เราเห็นตามการโฆษณานั้นก็จะถูกำตัดออกไป

ฝากเงินประจำที่ไหนดีนั้นจะมีวิธีการเลือกธนาคารเพื่อการเปิดบัญชีเงินฝากประจำ โดยผู้ที่ถือบัญชีจะต้องมีเพียงแค่1 บัญชีเท่านั้นในการฝาก เช่นเปิดบัญชีเงินฝากประจำของ ธนาคารแห่งหนึ่ง ผู้ที่สนใจจะเปิดบัญชีจะต้องมี 1 บัญชีออมทรัพย์ธรรมดาเพื่อเอาไว้หักเงิน และมีอีก 1 บัญชีซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากประจำตัดเงินจากบัญชีออมทรัพย์โดยอัตโนมัติ และในช่วงระยะเวลานั้นท่านไม่สามารถที่จะเปิดบัญชีเงินฝากประจำประเภทเดิมได้อีกจนกว่าจะครบกำหนด

การฝากเงินฝากประจำนั้นเพื่อที่จะให้ได้ผลที่ชัดเจนนั้น เจ้าของบัญชีจะต้องมี ดังนี้

  1. การตังเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น เมื่อครบกำหนดแล้วเราจะนำเงินที่ได้นั้นไปทำอะไร เราอยากจะมีเงินเก็บที่เท่าไร
  2. การตั้งจำนวนเงินแต่ละเดือนที่เหมาะสมกับกำลังของตัวเอง เช่นเดือนละ 1000บาท เดือนละ 3000 บาท เป็นต้น
  3. สร้างระเบียบวินัยในการออม คือทุกๆเดือนจะต้องหักเงินเพื่อจะมาออมก่อนนำมาใช้จ่าย อย่างอื่น
  4. คิดก่อนใช้ เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องมี คือก่อนที่จะตัดสินใจซื้อของไม่ว่าอะไร จะต้องคิดให้รอบคอบเสียก่อนนั่นเอง เพื่อที่จะได้มีเงินออมได้ครบกำหนด

ฝากเงินประจำที่ไหนดีนั้น ขอบอกว่าทุกธนาคารนั้นล้วนแต่มีโปรโมชั่นที่ดีออกมาเพื่อเรียกลูกค้าที่สนใจจะมีเงินออม ให้มาเลือกใช้บริการของตน วิธีการเลือกฝากเงินที่ดีที่สุดของท่านคือ ให้เอาข้อมูลของแต่ละที่มาเปรียบเทียบว่า เมื่อฝากครบสามระยะเวลาแล้ว ในจำนวนเงินที่เท่ากันนั้นที่ไหนจะให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดเมือเห็นผลที่ได้แล้วจากนั้นก็เริ่มฝากเงินได้เลย