วิธีออมเงินอย่างมนุษย์เงินเดือนมืออาชีพ

ไม่มีใครอยากมีหนี้ ทุกคนต่างก็อย่างสร้างความมันคงทางการเงินทั้งนั้น แต่การที่จะสร้างความมั่นคงทางการเงินสามารถเริ่มต้นได้ด้วยการออม แล้วคุณละ…เริ่มต้นด้วยการออมเงินเพียงวันละนิดแล้วหรือยัง?

การออมเงินทุกคนสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่ยังเด็ก เมื่อสมัยเด็กๆพ่อแม่มักจะให้ค่าขนมไปโรงเรียนก็สามารถเริ่มเก็บออมได้ โตมาอีกหน่อยเข้ามหาวิทยาลัยพ่อแม่ส่วนมากก็จะให้ค่าขนมเป็นรายเดือน คุณก็สามารถแบ่งเงินจากจำนวนนั้นมาออมได้ เมื่อเรียนจบ ทำงานมีเงินเดือน หากคุณรู้จักฝึกออมเงินมาตั้งแต่ยังเด็กแล้วละก็ การที่คุณจะมีเงินออมทุกเดือน เดือนละ10-20% ของเงินเดือนก็จะไม่ใช่เรื่องยากเลย หากสามารถออมได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ล้มเลิกไปกลางทาง อย่างนี้ถึงเรียกว่าวิธีออมเงินอย่างมนุษย์เงินเดือนมืออาชีพ

วิธีออมเงินอย่างมนุษย์เงินเดือนมืออาชีพที่ถูกต้องในขั้นแรก คุณจะต้องแยกเงินที่จะออมออกมาจากเงินเดือน (ซึ่งแนะนำให้เปิดบัญชีธนาคารอีกบัญชีหนึ่งสำหรับออมเงินโดยเฉพาะเลย) และไม่ควรใช้จ่ายจนสิ้นเดือนเหลือเงินเท่าไรค่อยออม แบบนี้จะทำให้ไม่มีเป้าหมายในการออมเงินที่ชัดเจน ดังนั้นคุณควรตั้งเป้าหมายไปเลยว่าจะต้องออมเงินให้ได้เท่าไรในเดือนนี้

หากการออมเงินทำได้สม่ำเสมอทุกเดือน เท่ากับว่าเราได้บรรลุเป้าหมายในส่วนแรกแล้ว สำหรับวิธีออมเงินอย่างมนุษย์เงินเดือนมืออาชีพในส่วนที่สอง หากว่าคุณเก็บออมเงินจนในในบัญชีเก็บออมมีเงินจำนวนมากแล้ว แนะนำให้เริ่มลงทุนในช่องทางต่างๆ เช่น หุ้น หุ้นกู กองทุนต่าง หรือพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งการลงทุนด้วยวิธีต่างๆ ก็จะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือดอกเบี้ยด้วย

การออมเงินที่ดีต้องมีเป้าหมายชัดเจนว่าจะออมเงินไปเพื่ออะไร ส่วนการลงทุนด้วยเงินออมนั้นเป็นสิ่งที่ควรจะทำอย่างยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน เพราะหากปล่อยเงินออมไว้เฉยๆจะทำให้เงินออมของคุณมูลค่าลดลงตามอัตราการเกิดเงินเฟ้อ ซึ่งในประเทศไทยมีอัตราเงินเฟ้อปีละประมาณ 5% นั่นหมายความว่า ถ้าคุณไม่ทำอะไรกับเงินที่ออมมา เงินนั้นก็จะมูลค่าลดลงทุกปีๆ

แล้ววิธีออมเงินอย่างมนุษย์เงินเดือนมืออาชีพจะบริหารเงินออมนี้ด้วยการลงทุนผ่านหุ้น หรือกองทุน เนื่องจากเป็นเงินที่เราเอาไปฝากไว้กับบริษัทเจ้าของหุ้นนั้น หรือกองทุนนั้นให้บริหารจัดการเงินของคุณ แถมยังได้ผลตอบแทนที่มากกว่าอัตราเงินเฟ้ออีกด้วย ดังนั้นแนะนำให้เลือกลงทุนในหุ้นที่จ่ายปันผลดีเท่านั้น และเป็นการซื้อสะสมด้วยเงินออมส่วนหนึ่ง แล้วคุณจะเห็นว่าผลกำไรที่ได้จะเป็นทวีคูณขึ้นๆ